Akces Polski do Unii Europejskiej, jak również otwarcie nowych rynków pracy, zaowocowały masowymi emigracjami naszych rodaków do wysoko rozwiniętych krajów Starego Kontynentu w celach zarobkowych. Jak się jednak okazuje, nie tylko wysokie wynagrodzenia za wykonywaną pracę w Europie są powodem częstych wyjazdów Polaków do bogatych krajów UE. Olbrzymi wpływ na taki stan rzeczy mają również wysoki standard życia, doskonale rozwinięty system świadczeń socjalnych i medycznych oraz dobre warunki zatrudnienia, które to chwali sobie mnóstwo polskich obywateli na obczyźnie.

Najpopularniejszymi krajami, w których nasi rodacy poszukują i najczęściej znajdują zatrudnienie są niewątpliwie: Wielka Brytania, Irlandia, Holandia, Niemcy, Austria, Szwecja oraz Norwegia. W ostatnich latach szczególnie praca w Norwegii cieszy się wśród Polaków (i nie tylko) ogromną popularnością – przede wszystkim z uwagi na bardzo wysokie zarobki. Nie tylko pozwalają one na życie na przyzwoitym poziomie, ale również na odłożenie sporej ilości pieniędzy nawet w ciągu kilku lat pracy. Podobnie sytuacja przedstawia się także w pozostałych wymienionych wyżej państwach.

Wysokie zagraniczne wynagrodzenia w zdecydowanej większości przypadków mają jednak ścisły związek z kwalifikacjami oraz dobrą znajomością danego języka pracownika z Polski. Jak powszechnie wiadomo w wielu krajach poszukuje się przede wszystkim specjalistów w danym zawodzie. Wśród przedstawicieli poszukiwanych profesji największe szanse na znalezienie zatrudnienia w bogatych krajach Europy mają odpowiednio wykwalifikowani inżynierowie, budowlańcy, informatycy, lekarze, pielęgniarki, architekci, mechanicy oraz monterzy. Nie jest to jednak regułą. W wielu krajach Europy można również bez większych problemów znaleźć pracę bez doświadczenia (np. hotele, puby, restauracje, place budowy, zbiory owoców za granicą).

Obecnie wybór zagranicznych ofert pracy w agencjach pośrednictwa (pośrednictwo pracy za granicą) z uwagi na wciąż niestabilną sytuację ekonomiczną na świecie, nie jest już tak ogromny jak miało to miejsce jeszcze kilka lat temu. Mimo to nadal większość naszych rodaków ma spore szanse na znalezienie legalnej pracy za granicą. Przed takim wyjazdem warto jednak nieco podszkolić znajomość języków obcych, czemu służą między innymi bezpłatne kursy językowedla bezrobotnych.